De biologische ontwikkeling of lichamelijke ontwikkeling van een kind heeft grote invloed op de andere ontwikkelingsgebieden van een kind. De biologische-, cognitieve-, motorische-, spraak- en sociaal-emotionele ontwikkeling zijn dan ook nauw met elkaar verbonden.
 
Maar wat is eigenlijk precies de biologische- of lichamelijke ontwikkeling? Welke mijlpalen zijn te onderscheiden in de biologische ontwikkeling en welke problemen kunnen kinderen ervaren in de biologische ontwikkeling? Lees alles over de ontwikkeling van het kind op www.kijkopontwikkeling.nl
 

Wat is biologische ontwikkeling?

De biologische basis van de ontwikkeling is de versmelting van een mannelijke zaadcel met een vrouwelijke eicel.  Beide geslachtscellen bevatten 23 chromosomen. De chromosomen herbergen de dragers van de erfelijke eigenschappen: de genen. Na de samensmelting van de geslachtscellen, deelt de ontstane cel (zygoot) zich steeds weer. Op deze manier ontstaat een steeds groter klompje cellen met dezelfde genetische informatie. Deze genetische informatie bepaalt niet alleen de uiterlijke kenmerken als bruine of blauwe ogen, sluik of krulhaar, maar bepaalt ook de ontwikkeling van het zenuwstelsel, de klieren, de zintuigen, de spieren, de botten, kortom de basis waaruit een menselijk organisme uit bestaat. Naast de genetische factoren spelen ook de omgevingsfactoren een belangrijke rol in de ontwikkeling. Met andere woorden: de ontwikkeling van het kind is het resultaat van interactie tussen aanleg en omgeving.  Als voorbeeld wordt de uiteindelijke lichaamsgrootte niet alleen door de genen bepaald, maar ook de voeding die het individu in zijn kinder- en jeugdjaren heeft gehad.  Mensen die in hun jeugd voldoende en behoorlijk gevoed zijn, worden gemiddeld langer dan degenen die in deze levensfase onvoldoende voeding hebben gekregen. Zelfs voor de geboorte spelen omgevingsfactoren bij de ontwikkeling van het kind een rol. Lees hierover meer in het hoofdstuk 'Risicofactoren tijdens de prenatale ontwikkeling'.
 

Verloop biologische ontwikkeling?

Zoals hierboven beschreven begint de biologische ontwikkeling zodra de bevruchting heeft plaats gevonden. Nadat de zaadcel en eicel zijn samengesmolten starten snelle celdelingen op. Deze celdelingen resulteren in een klompje cellen, die zich zullen nestelen in de baarmoederwand. Hier zal het klompje cellen zich steeds verder en uiteindelijk na ca 40 weken als echt mensje geboren worden. Na de geboorte gaat de groei van het kind in snel tempo door. Het centrale zenuwstelsel  en de hersenen ontwikkelen zich en het meest zichtbaar voor buitenaf is de groei van het lichaam (lengte en gewicht). Leer hierover meer in het hoofdstuk 'Verloop van de biologische ontwikkeling'.
 

Problemen in de biologische ontwikkeling?

Het is niet vanzelfsprekend dat de biologische ontwikkeling van elk kind goed verloopt. De bevruchting, samensmelting en delen van het klompje cellen tot het ontstaan van een levend organisme is een complex proces. Zowel in de baarmoeder als in de eerste levensjaren kunnen problemen in de ontwikkeling ontstaan. Lees hierover meer in het hoofdstuk 'Problemen in de biologische ontwikkeling'.
 

Lees verder over de ontwikkeling van het kind op:

www.kijkopontwikkeling.nl

 
Neem contact op

Stuur gerust uw vragen en/of opmerkingen